Thư viện family cột cửa revit columns & door

CỬA REVIT

Thư viện giúp anh em mới học vẽ nhanh revit cột của nhà bằng revit nhà chia sê model ae cần

LINK DOWN columns & door revit  TẠI ĐẤY

HÌNH MODEL CỘT CÓ THỂ FILE BẠN TẢI

https://drive.google.com/file/d/1pd8MEUqByqOvy1Mv-NBYwoHId5nWVogm/view?usp=sharing

COT KIEN TRUC REVIT
COT KIEN TRUC REVIT

https://drive.google.com/file/d/1FB1HLYvRxmrs3m_Jtd-d1_G-UucRvbV4/view?usp=sharing

của cổ điển biệt thự đẹp revit

DOWN TẠI DÂY

CỬA REVIT
CỬA REVIT giúp ae vẽ nha của biêth thự revit
Nguồn : Phú Nguyễn
5/5 (2 Reviews)