CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC BẢO HÀNH QUAN TRẮC THEO DÕI NGHIÊNG LÚN

THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CHO NHÀ CAO TẦNG 

  1. Có kế hoạch cụ thể, thực hiện quan trắc nghiêng lún

Tại các cột của tầng hầm công trình, Nhà thầu chúng tôi sẽ tiến hành gắn các mốc hình cầu để kiểm tra độ lún qua mỗi lần chất tải (thi công thêm tầng) và đo lún tổng thể khi hoàn thành công trình đồng thời đây cũng là các điểm để kiểm tra độ lún sau này.

Nhà thầu chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ theo dõi lún cho công trình theo từng đợt chất tải trong quá trình thi công.

Công tác quan trắc lún của công trình được Nhà thầu chúng tôi đặc biệt quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công trình sau này. Đồng thời việc quan trắc sẽ giúp Nhà thầu chúng tôi có hướng giải quyết khi có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và sử dụng.

  1. Bảo hành công trình

– Nhà thầu cam kết thực hiện bào hành công trình theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2013 Của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

– Nhà thầu thi công xây dựng và cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị. Thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng hoặc căn cứ theo quy định của hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung ứng thiết bị nhưng phải tuân theo các quy định sau:

+ Không ít hơn 24 tháng đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I;

+ Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình cấp còn lại;

+ Thời hạn bảo hành công trình nhà ở thực hiện theo quy định pháp luật về nhà ở;

– Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu xây dựng và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình phải thực hiện việc bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê các đơn vị khác thực hiện.

– Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng với Nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành của công trình xây dựng.

  1. Cam kết bảo hành công trình theo như hợp đồng

– Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Việc bảo hành công trình được quy định như sau:

+ Đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I: Thời gian bảo hành không ít hơp 24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

+ Đối với các công trình cấp còn lại: Thời hạn bảo hành không ít hơn 12 tháng.

– Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc các hình thức khác do các bên thỏa thuận.

– Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời gian bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bào hành.

– Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư, trong khoảng thời gian này Nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng sử dụng tiền bảo hành để thực hiện.

 

Tp.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 0988334641

 

Nguồn : Phú Nguyễn
0/5 (0 Reviews)
0988 334641