Lưu trữ thẻ: móng cọc

Công tác biện pháp lắp đặt cốt thép

Thi công cốt thép đài, giằng móng 4.2.1. Các yêu cầu của kỹ thuật Cốt [...]

Kết cấu móng cột dầm sàn nhà phố

Hướng dẫn bố trí thép móng, cột, dầm, sàn cho nhà 1, 2, 3, 4 [...]

0988 334641