Quy Tắc khi xây cổng lỗ ban

Quy Tắc Xây Cổng

CÁC QUY TẮC KHI XÂY CỔNG

Khi xây nhà lớn, dựng cửa phải chọn hướng tốt. Khi làm tào môn, cần đặt hơi cao, cửa thứ hai cũng vậy, cửa thứ ba dựng bắt đầu từ xà nhà hoặc có thể xây cửa như ý, cửa cổ tiền hay cửa phương thẳng, tùy theo ý muốn của chủ nhà (Nếu không xây tào môn mà chỉ làm đồ môn, hay hồ tự môn cũng được
Có bài thơ như sau:
Đại môn an giả mạc tại đồng, bất an tiên hiến pháp nhất đồng. Canh bị biệt nhân ốc đóng xạ, tu giao hoa sự hựu trùng trùng.
Cửa nhà lớn nên để kích thước 6 thước 6 thốn; nhà trung bình 3 thước 3 thốn; nhà nhỏ 3 thước 1 thốn. Cổng ngoài của các chùa ở các huyện cao 1 trượng 1 thước 8 thốn, rộng 6 thước 8 thốn; của nhà dân thường cao 5 thước 7 thốn, rộng 4 thước 8 thốn; cửa phòng cao 4 thước 7 thốn, rộng 2 thước 3 thốn.
Mùa xuân không dựng cửa hướng Đông, mùa hạ không làm cửa hướng Nam,
mùa thu không làm cửa hướng Tây, mùa đông không làm cửa hướng Bắc).
[Giải thích] Chú thích: phần viết trong ngoặc ở trên không nằm trong nguyên bản của Lỗ Ban Kinh, mà được trích dẫn từ những cuốn sách khác. Những kích thước kể trên về cơ bản đều phù hợp với thước Lỗ Ban,

Quy Tắc Xây Cổng

Nguồn : Phú Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988 334641