Chính sách bảo mật thanh toán

1. Thanh toán an toàn

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi cổng thanh toán Onepay (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.- Hệ thống thanh toán của Đối Tác Cổng Thanh Toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council và các chương trình bảo vệ như Verified by Visa của VISA, MasterCard SecureCode của MasterCard, J/Secure của JCB, Safe Key của American Express.

2. Quy định bảo mật thanh toán

  • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

Đối Tác Cổng Thanh Toán không lưu trữ tại Việt Nam tất cả các thông tin liên quan tới thẻ quốc tế. Thông tin này của bạn sẽ được bảo vệ bởi MasterCard theo tiêu chuẩn bảo mật PCI.

Với thẻ nội địa, Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu thông tin cá nhân liên quan tới tài khoản của bạn tại trung tâm dữ liệu của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Các thông tin của bạn được bảo vệ bằng mã hóa dữ liệu và hệ thống tường lửa chống truy cập trái phép. Chỉ các nhân viên liên quan tới dịch vụ được cấp tài khoản truy cập và Đối Tác Cổng Thanh Toán có kiểm soát các truy cập này.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của xaydungphunguyen.com áp dụng với Khách hàng:

xaydungphunguyen.com chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho xaydungphunguyen.com. xaydungphunguyen.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của xaydungphunguyen.com.

Đối với thẻ nội địa (internet banking), xaydungphunguyen.com chỉ lưu trữ mã giao dịch và tên ngân hàng.

xaydungphunguyen.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website xaydungphunguyen.com

Nguồn : Phú Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988 334641