Biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu

thiết kế xây sửa nhà Phú Nguyễn

Mẫu kiểm tra năng lực nhà thầu

Biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu

Mẫu Biên bản kiểm tra năng lực của nhà thầu thi công là gì?

Biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu thi công là mẫu biên bản được tạo lập ,để sử dụng khi các hoạt động kiểm tra, về chất lượng,năng lực của nhà thầu xây dựng

Biên bản này bao gồm đầy đủ nội dung cần có về đặc điểm của công trình,điều kiện ,nội dung kiểm tra.

Cùng với những quy định liên quan đến việc xác định năng lực của nhà thầu.

Những việc như tạo lập biên bản,kiểm tra giám sát và tiến hành lựa chọn sẽ được chính chủ đầu tư thực hiện

Tham khảo thêm : thi công phần thân nhà cao tầng

Mục đích lập biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu

Đảm bảo chất lượng cho thi công xây dựng

-Biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu sẽ giúp chủ đầu tư

+kiểm tra và nhận định rằng chủ thầu mà mình lựa chọn có thực sự phù hợp .

+Nhà thầu có đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng như mong muốn không.

-Là cơ sở để chủ đầu tư quyết định giao trọng trách cho nhà thầu .

Đảm bảo đúng những điều kiện về pháp lý đối với những đối tượng liên quan

Biên bản kiểm tra năng lực nha thầu

Được tạo lập để đáp ứng để đảm bảo những điều kiện về yêu cầu,về pháp lý giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng.

Nếu có bất cứ yếu tố nào của nhà thầu làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì họ sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Biên bản ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra chất lượng về năng lực thi công của nhà thầu từ những cơ quan có thẩm quyền.

Nên nó trở thành căn cứ về pháp lý khi có bất cứ trường hợp nào xảy ra.

Quý khách tham khảo :công ty xây dựng Phú Nguyễn

Nội dung chi tiết trong biên bản kiểm tra năng lực thi công của nhà thầu

Nội dung trong biên bản

-Nội dung bao gồm:

+quốc hiệu,tiêu ngữ

+Tên công trình xây dựng ,tên biên bản

+Thành phần trực tiếp tham gia ,thời gian kiểm tra năng lực

-Thể hiện đầy đủ nội dung và kết quả sau khi kiểm tra năng lực thi công của nhà thầu.

-Kết luận kiểm tra và chữ ký của các bên liên quan.

Nội dung bao gồm yếu tố cụ thể:

-Hệ thống tiêu chuẩn,quy phạm kỹ thuật chuyên môn của nhà thầu và hệ thống về việc đảm bảo chất lượng thi công

-Quy định về chất lượng và trách nhiệm thi công

-Chứng chỉ hành nghề của tất cả thợ chính

-Tính pháp lý của bản vẽ và bảng tổng hợp tiến độ thi công

-Các biện pháp thi công và chế độ liên quan đến việc kiểm tra chất lượng thi công

-Chức năng các trang thiết bị trong việc thi công

-Chất lượng kho bãi trong việc cất giữ và quản lý vật liệu ,thiết bị xây dựng

Tham khảo : thi công lát gạch nền nhà

Cách thức tạo và lưu trữ hồ sơ

Những yêu cầu khi lập biên bản

-Người thực hiện cần bám sát và chính xác về nội dung.

-Biên bản cần có sự chứng thực đầy đủ các bên liên quan bao gồm:

+Người tạo

+Người đại diện

+Người chịu trách nhiệm, kiểm tra năng lực ,bên phía chủ đầu tư

+Người đại diện bên phía nhà thầu tiếp quản công trình.

Tìm hiểu thêm :điều kiện năng lực nhà thầu

Điều Kiện Năng Lực Nhà Thầu

Các điều kiện

– Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Nội dung khi đăng ký chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh

– Chủ thầu phải có hợp đồng lao động .

-Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ phải có những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt.

-Yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực của nhà thầu xây dựng

+Thông số kỹ thuật, đặc tính của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ;

+ Hợp lý về hiệu quả kinh tế

+Có chế độ bảo hành bảo trì

+ Khả năng thích ứng với địa lý, môi trường;

+ Tác động tới môi trường và biện pháp giải quyết;Khả năng cung cấp tài chính

+ Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

+ Tiến độ phân phối hàng hóa;

+ Uy tín của nhà thầu xây dựng.

0/5 (0 Reviews)
0988 334641