Bảng dự toán kinh phí xây nhà cấp 4

Bao GiÁ PhÚ NguyỄn giá rẻ

Bạn tính xây nhà mà muốn biết chi phí bao nhiêu Công ty Phú Nguyễn gởi bạn bảng dự toán excel tính chi phí xây nhà cấp 4 giá rẻ

Xây nhà cấp 4 trọn gói giá rẻ hiện nay bốn triệu m2

BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH :
HẠNG MỤC : HẠNG MỤC 1
STT Mã số Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
1 AB.11212 đào đất móng bàng tay nền cấp ii m3 5,8968 165.096, 973.538,1
2 AB.41412 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II 100m3 0,0589 1.343.478, 79.130,9
3 AC.11112 Đóng cọc tràm chiều dài cọc ngập đất <=2,5m đất cấp II 100m 2,304 1.532.926, 3.531.861,5
4 AF.11121 Bê tông lót móng rộng > 250cm đá 4×6 M100 m3 0,484 1.345.609, 651.274,8
5 AF.81122 SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 100m2 0,4384 13.865.623, 6.078.689,1
6 AF.81151 SXLD tháo dỡ ván khuôn sàn mái 100m2 0,25 13.492.072, 3.373.018,
7 AF.61120 SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm tấn 0,669 21.544.413, 14.413.212,3
8 AF.11213 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1×2 M200 m3 0,768 1.777.623, 1.365.214,5
9 AF.12213 Bê tông cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1×2 M200 m3 0,896 2.765.985, 2.478.322,6
10 AB.65110 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,85 100m3 0,126 2.842.110, 358.105,9
11 AF.12313 Bê tông sàn 1va 2 1×2 M200 m3 7,45 2.405.833, 17.923.455,9
12 AE.63214 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m M75 m3 12,96 1.754.333, 22.736.155,7
13 AE.31114 Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dầy <=30cm M75 m3 0,36 9.581.125, 3.449.205,
14 AK.21123 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm vữa M50 m2 64,8 95.332, 6.177.513,6
15 AK.21224 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm vữa M75 m2 72,24 79.868, 5.769.664,3
16 AK.24314 Trát gờ chỉ vữa M75 m 16,8 43.886, 737.284,8
17 AK.26314 Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng dày 1cm M75 m2 31,72 585.275, 18.564.923,
18 AK.41124 Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M75 m2 50, 67.359, 3.367.950,
19 AK.82110 Bả matít vào tường m2 161, 97.286, 15.663.046,
20 AK.84214 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn maxilite m2 161, 41.167, 6.627.887,
21 TT sản xuất lắp đặt hoa sắt cửa thông gió m2 1,28 486.210, 622.348,8
22 TT sản xuất lắp đặt của đi m2 3,2 959.624, 3.070.796,8
23 BB.19309 LĐ ống nhựa PVC nối bằng hàn, đk 100mm 100m 0,084 12.665.153, 1.063.872,9
TỔNG CỘNG 139.076.472
( Bằng chữ : Một trăm ba mươi chín triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng chẵn./.
Nguồn : Phú Nguyễn
0/5 (0 Reviews)