Lưu trữ thẻ: Bê tông trộn tay

Bê tông trộn tay

Nên dùng bê tông tươi trộn sẵn hay trộn tại công trình

Nên dùng bê tông tươi không, có rẻ hơn bê tông trộn thủ công không? [...]

0988 334641