Lưu trữ thẻ: Báo giá mẫu nhà đẹp ở quận 10 – công ty xây dựng Phú nguyễn

báo giá mẫu nhà đẹp ở quận 10 – công ty xây dựng phú nguyễn

Đơn giá xây dựng nhà quan 10 sắt hộp 1,300,000 đ/m2
2Đơn giá xây dựng nhà q10 sắt I khung zamil 1,500,000 đ/m2
3Đơn giá xây nhà quânj 10 bê tông cốt thép 2,500,000 đ/m2

giá xây nhà xưởng trọn gói

Báo giá mẫu nhà đẹp ở quận 10

Xây Dựng Phú Nguyễn – Báo giá mẫu nhà đẹp ở quận 10 giá rẻ. [...]

0988 334641