Hồ sơ năng lực Phú Nguyễn

chứng chỉ năng lực Phú Nguyễn

HỒ SƠ PHÚ NGUYỄN

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC

PHẦN 1: PHÁP NHÂN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ

( Kèm theo bản đăng ký kinh doanh)

giấy đăng ký kinh doanh công ty phú Nguyễn
giấy đăng ký kinh doanh công ty phú Nguyễn

PHẦN 2:

GIỚI THIỆU

CÔNG TY XÂY DỰNG PHÚ NGUYỄN

chứng chỉ năng lực Phú Nguyễn
chứng chỉ năng lực Phú Nguyễn
chứng chỉ năng lực Phú Nguyễn
chứng chỉ năng lực Phú Nguyễn

2.1. Đơn xin dự thầu xây lắp

2.2. Giới thiệu chung

2.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh

2.4.Quá trình hình thành và phát triển

2.5. Mục tiêu

MỤC 3.1

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, NĂNG LỰC NHÂN SỰ VÀ NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ

3.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý

3.1.2. Năng lực nhân sự

3.1.3. Năng lực máy móc thiết bị

 

3.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý

 

3.1.2. Năng lực nhân sự

 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Ban lãnh đạo gồm 04 người : Giám đốc và 03 kỹ sư xây dựng
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Kỹ Thuật
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Kế Hoach
 • 04 Đội thi công
 1. Nhân sự:

Tổng nhân sự hiện có: 60 người

 • Trình độ đại học: 4 người
 • Trình độ cao đẳng, trung cấp: 2 người
 • Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 60 người

Trong đó:

 • Công nhân 5/7 : 7 người
 • Công nhân 4/7 : 10 người
 • Công nhân 3/7 : 15 người
 • Công nhân phổ thông : 28 người
 1. Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty 15/07/20
STT Chức danh Họ và tên Trình độ chuyên môn
1 Giám đốc Nguyễn Ngọc Thùy Kỹ sư Xây dựng
2 Kế toán trưởng Lê Xuân Ngọc Trung cấp kế toán
3 Đội trưởng Nguyễn Tiến Tuân Cao đẳng Cầu đường
4 Kỹ thuật Trần Nhân Trọng Cao đẳng Cầu đường
5 Đội trưởng Nguyễn Văn Quang Cao đẳng kinh tế
6 Kỹ thuật Bùi Đình Trung Trung cấp XD
7 Khảo sát Nguyễn Tiến Thông Trung cấp Khảo sát
8 Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Hiến Kỹ sư xây dựng
9 Kỹ sư xây dựng Kiều Văn Lý Kỹ sư xây dựng

 

3.1.3. Năng lực máy móc thiết bị phục vị sản xuất.

BẢNG KÊ DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ

Loại thiết bị Thông số kỹ thuật Nước sản xuất Số lượng
Máy xúc đào Gầu 0,5 m3 Nhật Bản 01
Máy phát điện 20 KVA Việt Nam 02
Máy khoan đập JK8 Trung Quốc 01
Máy trộn BT 350 ít Việt Nam 04
Máy uốn thép Đến D 42 Trung Quốc 03
Bộ căng cáp dự ứng lực Trung Quốc 01
Máy cắt thép Đến D4 2 Trung Quốc 03
Máy bơm nước Honda 36m3/h Việt Nam 02
Máy thuỷ bình Nhật Bản 02
Máy toàn đạc Nhật Bản 01
Máy bơm vữa trát tường Trung quốc 02
Máy bơm chìm Việt Nam 05
Máy bơm nước 10m 3/h Việt Nam, Trung Quốc 10
Máy hàn 300A Trung Quốc, Việt Nam 12
Dây điện 3×16+1×10 200 m
Ván khuôn thép 0,5x2m 500 m2
Thép hộp đà giáo 50x 50 x1,8 Việt Nam 1000 m
Thép hình thi công Từ I 200-I 500 100 T
Đà giáo thi công Việt Nam 100 T
Máy đầm dùi Công xuất 0,8 – 1,5 KW Trung Quốc 5
Máy mài Nhật 10
Máy bắn bê tông Trung Quốc 05
Xe máy phục vụ thi công Động cơ 110 cm3 Việt Nam 03

 

 

5/5 (1 Review)
0988 334641