Lưu trữ thẻ: Báo giá xây nhà 2 tầng ở quận 11 – công ty xây dựng phú nguyễn

Báo giá xây nhà 2 tầng ở quận 11 – công ty xây dựng phú nguyễn

I.Đơn giá thi công xây dựng m2 các công trình 2023

A/ Đơn giá Thi công : Phần Thô xây nhà nhân công hoàn thiện

Giá xây nhà trọn gói 4.600.000 đ/m2
Xây dựng nhà phố : 3.400.000đ/m2

Xây nhà Biệt Thự : 3.000.000đ/m2
Xây dựng Khách sạn , Nhà hàng : 3.200.000đ/m2

Xây nhà nhà tiền chế :700.000đ/m2

Nhà xưởng :1.200.000đ/m2
Cao ốc Văn phòng : 3.000.000đ/m2

Hàng rào : 1.500.000đ/m

Báo giá xây nhà 2 tầng ở quận 11

Giá xây nhà quận 11 năm 2023 là 4.600.000 đ m2 chất lượng Phú Nguyễn [...]