Chào cả nhà xây cho thuê
Công ty mình đang có dự án thuê đất xây dựng văn phòng cho thuê, Giám đốc giao cho mình việc lập báo cáo chi phí xây dựng và dự tính doanh thu, nhưng thú thật mình không dành trong chuyện này nên muốn tham khảo ý kiến mọi người chút xíu, mọi người trả lời giúp nhé:
1. Loại đất: đất thổ cư, diện tích 150 m2, đã có giấy phép xây dựng tối đa là 10 tầng (gồm 1 tầng hầm để xe)
2. Mục đích đầu tư: Thuê dài hạn (khoảng 20 năm), xây dựng thành văn phòng cho thuê, sau thời hạn thuê sẽ trả lại đất và công trình xây dựng cho chủ nhà
3. Nội dụng triển khai:
a. Chi phí đầu tư xây dựng
– Chi phí tư vấn thiết kế và giám sát thi công: 70 triệu (phần này mình ko rành nhờ mọi người chỉ giúp);
– Chi phí xây dựng:
+ Tổng diện tích xây dựng: 150 m2 x 10 tầng = 1.500 m2;
+ Chi phí xây dựng: 4,5 triệu/m2 x 1.500 m2 = 6.750 triệu
– Chi phí mua sắm và lắp đặt trang thiết bị: gồm điều hoà, nóng lạnh .v.v. 500 triệu
– Chi phí khác: 50 triệu
* Tổng chi phí xây dựng: 70 triệu + 6.750 triệu + 500 triệu + 50 triệu = 7.370 triệu
b. Chi phí vận hành tòa nhà
– Chi phí trả lương và phụ cấp cho nhân viên (gồm chi cho bộ phận quản lý tòa nhà (là người của công ty), nhân viên bảo vệ và lao công, Tổng số nhân viên dự kiến: 3 nhân viên quản lý + 3 bảo vệ + 4 lao công): 27 triệu/tháng
– Chi phí điện nước của nhân viên quản lý tòa nhà: 3 triệu/ tháng
– Chi phí điện nước của các công ty thuê nhà: tự thanh toán theo hóa đơn hàng tháng
– Chi phí quảng cáo cho tòa nhà: 30 triệu/năm đầu tiên (tùy theo từng thời kỳ sẽ có điều chỉnh lại)
– Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị: 5 triệu/tháng
– Trả tiền thuê đất cho chủ nhà: 2000 USD/tháng = 32 triệu/tháng
– Chi khác: 5 triệu/tháng
* Tổng chi phí vận hành tòa nhà/tháng: 27triệu/ tháng + 3 triệu + 30triệu/12 tháng + 5 triệu + 32 triệu + 5 triệu = 74,5 triệu/tháng
c. Doanh thu từ hoạt động cho thuê tòa nhà:
– Dự kiến diện tích cho thuê:
+ Dự kiến diện tích văn phòng khi hoàn thiện: 120 m2 x 9 tầng = 1.080 m2
+ Diện tích dành cho bộ phận quản lý tòa nhà: 60 m2
+ Diện tích cho thuê: 1.080 m2 – 60 m2 = 1.020 m2
– Doanh thu từ hoạt động cho thuê:
+ Đơn giá thuê vào thời điểm hiện nay: 20 USD /m2/tháng
+ Tổng giá thuê (ví dụ: trung bình tháng chỉ 70% tổng diện tích được thuê tương đương 714 m2): 714 m2 x 20 USD/m2 = 14.280 USD tương đương 2.284,8 triệu/tháng
LỢI NHUẬN DỰ KIẾN:
– Giả định chi phí xây dựng được khấu trừ dần theo thời gian thuê nhà trong 20 năm, vậy chi phí khấu trừ trong 1 năm như sau: 7.370 triệu : 20 năm = 368,5 triệu/năm hay 30,7 triệu/tháng
– Chi phí vận hành tòa nhà trên tháng là 74,5 triệu/tháng
* Vậy tổng chi phí 1 tháng là: 105,2 triệu/tháng
– Doanh thu cho thuê nhà là: 2.284,8 triệu/tháng
* Lợi nhuận trước thuế là: 2.179,6 triệu/tháng
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 28% tương đương 610,288 triệu
Lợi nhuận sau thuế: 2.179,6 triệu – 610,288 triệu = 1.569,312 triệu:Surprise: